Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Lähilihaa sikatiloilta- hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

Hankkeen johtaja Ari Berg
puh. 040 566 7328
ari.berg@ariberg.fi

Ajankohtaista:

Opintomatka Pohjanmaalle 7.-8.2.2017. Vierailemme mm. Snellmannilla ja Ab Tajma Oy-pienteurastamossa, jonka ovat perustaneet v. 2013 yhdeksäntoista lihantuottajaa.

Matkan omavastuu on n. 130-170 euroa (+alv 24%). Hinta sisältää kuljetuksen ja majoituksen sekä kohdevierailut. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 16.1.2017 hankejohtaja Ari Bergille, sp. ari.berg@ariberg.fi tai puh. 040 566 7328.

Ari Nopanen ProAgria Liha Osaamiskeskuksesta tekee edelleen laskelmia ja suunnitelmia tilojen välisestä yhteistyöstä lihan paikallisesta jatkojalostuksesta hankkeen puitteissa. Arin tavoittaa sähköpostilla ari.nopanen@proagria.fi ja puhelimitse 0400 432 582.

Tapahtunutta:

Opintomatka Ruotsiin tehtiin 26.-27.7.2016. Matkan aikana tutustuttiin Ruotsin sianlihantuotantoon ja kotimaisen lähilihan jatkojalostukseen ja markkinointiin. Matkalla tavattiin Sverige’s Grisföretagaren ja Lantbrukarnas Riksförbundetin edustajia. Matkalle osallistui 11 henkilöä.

Kaakkoissuomalaisille sikayrittäjille on tehty tilojen, pienteurastamojen sekä jatkojalostajien väliseen yhteistyöhön liittyviä suunnitelmia ja laskelmia.

Hankesuunnitelma:

Sianlihantuottajien määrä Kaakkois-Suomessa on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla.  Teollisen teurastamotoiminnan loppuminen alueelta on vaikuttanut myös sikatalouden kehittämismahdollisuuksiin alueella. Sikatalouden pitkään jatkunut taloudellinen matalasuhdanne on vaikuttanut lopettamispäätöksiin tiloilla. Tuotantoa on tehostettu ja panostettu eläinten hyvinvointiin sekä terveyteen. Alueen sianlihantuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan uusia yhteistyömuotoja.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on, että Kaakkois-Suomen alueella tuotetusta sianlihasta entistä suurempi osuus teurastetaan paikallisesti ja markkinoidaan tuoreena lähilihana. Tällä turvataan sianlihan tuotanto alueella.

Hankkeessa tehdään tutustumismatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Opintomatkojen teemoja ovat yhteistyökuviot sikatilojen ja jatkojalostajien kesken. Lisäksi tutustutaan uusiin lähiruoan tuottamismenetelmiin ja lyhyisiin toimitusketjuihin, logistiikkaan ja markkinointiin.

Tehdään selvityksiä alueen toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä lähilihan tuottamiselle hyväksikäyttäen uusia palveluprosesseja ja jatkojalostusmenetelmiä.

Evästeet