Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Smittskyddwebinarier för svinproducenter

Smittskyddwebinarier för svinproducenter

09.02.2021 Suomen Sikayrittäjät ry.

Suojaa SiKana -projektet ordnar två webinarier på svenska i februari.
11.2. Smittskydd på svingårdar
19.2. Foderhygien på svingårdar

Evästeet