Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Sikatilojen työnantajaopas

22.01.2014 Suomen Sikayrittäjät ry.

Sikatilojen työantajaopas tehtiin osana MAKERA-hanketta järjestettävää sikatilojen työnantajille ja sikayrittäjille tarkoitettua täydennyskoulutusta.

Koulutuksessa käsiteltiin sikatilan päivittäiseen johtamiseen, työnantajana toimimiseen sekä tuottavuuteen liittyviä kysymyksiä. Alan haasteellisuus ja ammattitaitoisen työvoiman tarve edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.

Hämeen ammattikorkeakoulu valmisteli sikatilojen työnantajatietoja ja -taitoja lisäävää koulutusta yhteistyössä ministeriön, Suomen Sikayrittäjät ry:n ja Maaseudun Työnantajaliiton kanssa. Yhdessä todettiin, että tuottajat tarvitsevat tukea henkilöstöasioiden hoidossa, työnjohtotaidoissa ja työsuhdejuridiikassa.

Tämän oppaan tavoitteena on lisätä osallistujien työnantajatietoja ja -taitoja siten, että työnantajat osaavat jatkossa soveltaa paremmin alan työehtoja, ymmärtävät työnantajan oikeudet ja velvoitteet sekä osaavat ottaa paremmin huomioon työntekijöiden työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä näkökulmia. Oppaassa perehdytään myös rekrytointiin, työntekijöiden soveltuvuuteen alalle ja palkitsemiseen. Koska alalle tulee jatkuvasti maahanmuuttajia työntekijöiksi, perehdytään myös kulttuurisiin kysymyksiin.

Sisältö
1. Johdanto
2. Esimiestyö arjessa ja rekrytointi
3. Työsuojelu
4. Maaseutuyrittäjä työnantajana
5. Eläinsuojelu
6. Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot
7. Kotieläintila rikoksen kohteena

Evästeet