Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Haetaan sikatiloja Lantakierrätyshankkeeseen 2023

Haetaan sikatiloja Lantakierrätyshankkeeseen 2023

25.01.2023 Suomen Sikayrittäjät ry.

Lantakierrätyshankkeeseen haetaan toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita sikatiloja, joilla syntyy
lantaylijäämää Länsi- ja Lounais-Suomen alueilta.

John Nurmisen Säätiön Lantakierrätyshankkeen tavoitteena on parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen. Hanke toimii Lounais- ja Länsi-Suomen alueilla. Alueet ovat keskeisiä Saaristomereen ja Selkämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen kannalta, sillä sinne on muodostunut eläintuotannon keskittymiä. Tarkoituksena on siirtää käsitellyn lietelannan ravinteita, erityisesti fosforia, ravinneylijäämäisiltä alueilta kotieläintuotannosta ravinnealijäämäisille alueille kasvintuotantoon. Samalla tuotetaan tietoa ja toimintamalleja eläintuotannon ravinnetasapainon parantamiseksi.

Lantakierrätyshankkeeseen haetaan toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita sikatiloja, joilla syntyy lantaylijäämää Länsi- ja Lounais-Suomen alueilta. Hankkeesta kiinnostuneiden sikatilojen kanssa neuvotellaan lannan siirtymiseen tarvittavista kannustimista. Varsinaiseen toteutusvaiheeseen valitaan eläintilojen ja kasvitilojen joukko, jolla saavutetaan mahdollisimman hyvä vaikuttavuus kustannustehokkaasti. Hanke toteutetaan yksityisellä rahoituksella, joten kannustimien saaminen ei vaikuta muihin tukiin.

Hankkeesta kiinnostuneita sikatiloja pyydetään ilmoittautumaan 03.02.2023 mennessä osoitteessa https://link.webropol.com/s/jns-lanta2023

Lisätietoja: projektipäällikkö Henri Nikkonen, p. 050 5533953 henri.nikkonen@jnfoundation.fi John Nurmisen Säätiö

Evästeet