Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Suojaa SiKana -tautisuojaushanke on käynnistynyt

Suojaa SiKana -tautisuojaushanke on käynnistynyt

18.09.2020 Suomen Sikayrittäjät ry.

Onko tilasi tautisuojaus kunnossa? Tule mukaan kehittämään tilakohtaista tautisuojausta. Sika- ja siipikarjatuottajille suunnatussa hankkeessa keskitytään tilatason toimiin eläintautien leviämisen estämiseksi. Kahden merkittävän kotimaisen kotieläintuotannonalan hankeyhteistyö mahdollistaa voimavarojen ja osaamisen tehokkaan hyödyntämisen.

Suomessa on pitkään ollut hyvä sikojen ja siipikarjan tautitilanne. Suomalaista kotieläintuotantoa uhkaavat kuitenkin uudet vakavat eläintaudit, kuten afrikkalainen sikarutto (ASF) ja korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (HPAI). Samaan aikaan ympäristöperäiset salmonellatartunnat ovat lisääntyneet suomalaisilla sika- ja siipikarjatiloilla. Salmonellatapaukset osoittavat, että tilojen tautisuojauskäytännöt eivät ole riittävällä tasolla. Puutteellinen tautisuojaus mahdollistaa niin vakavien eläintautien kuin muiden merkittävien taudinaiheuttajien leviämisen tiloille.

Hyvän tautitilanteen säilyminen suomalaisilla tiloilla ei ole itsestään selvää vaan se vaatii jatkuvia toimia uusien tartuntojen estämiseksi. Tähän tarpeeseen ovat vastanneet Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Eläinten terveys ETT ry uudella hankkeellaan. Suojaa SiKana on sika- ja siipikarjatilojen tautisuojauksen kehittämishanke, jonka rahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020.

Kyseessä on tuottajille ja muille tiloilla toimiville suunnattu koulutushanke. Järjestämme kaikille tuotantoaloille yhteisiä ja tuotantosuuntakohtaisia koulutuksia, jotka ovat suunnattu sika-, broileri-, kalkkuna- ja kananmunatuottajille. Tilakohtaisen tautisuojauksen kehittämiseksi järjestämme pienryhmätoimintaa ja tilakäyntejä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii eläinlääkäri Kati Näsärö, joka vastaa koulutusten järjestämisestä ja tilakäyntien toteuttamisesta. Hankkeen toiminnassa käytämme kattavasti etäkoulutuksen ja -neuvonnan välineitä. Teemme yhteistyötä muiden käynnissä olevien tautisuojaushankkeiden kanssa.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueella. Hankealueella tuotetaan merkittävä osa suomalaisesta sian- ja siipikarjanlihasta sekä kananmunista: sianlihasta noin 60 %, broilerinlihasta noin 60 %, kalkkunanlihasta noin 70 % ja kananmunista noin 80 %. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Evästeet