Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Sikatekopalkinto 2021

22.12.2021 Suomen Sikayrittäjät ry.

Mari Heinoselle vuoden 2021 Sikateko-palkinto

Suomen Sikayrittäjät ry. antoi huomionosoituksena vuoden 2021 Sikateko-palkinnon professori Mari Heinoselle. Tunnustus julkaistiin Tutkittua tietoa ihan sikana -seminaarissa Lempäälässä pe 22.10.

Professori Mari Heinosen toimesta on tehty menestyksellistä sikatutkimusta Helsingin yliopiston kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla. Sikojen sairauksiin, lisääntymiseen ja käyttäytymiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi saatuja tuloksia on hyödynnetty suomalaisessa sianlihantuotannossa. Tutkimustulokset ja niiden jalkauttaminen käytäntöön on saanut myös kansainvälistä arvostusta. Professori Mari Heinosella, joka on taustaltaan kokenut eläinlääkäri, on käytännönläheinen lähestymistapa tutkimustyöhön, jonka ansiosta tieteellisetkin tutkimushankkeet ovat sikayrittäjien kannalta mielenkiintoisia ja helposti ymmärrettäviä. Hänellä on ollut myös keskeinen rooli tuotantoeläinlääkäreiden koulutuksessa. Työn tuloksena on saatu ammattitaitoisia ja sikatalouteen erikoistuneita eläinlääkäreitä tekemään yhteistyötä sikayrittäjien kanssa.

Suomen Sikayrittäjät, sikatalouden erikoisjärjestö, jakaa vuosittain Sikateko -huomionosoituksen henkilölle tai taholle, joka on merkittävästi omalla toiminnallaan edistänyt suomalaista sikayrittäjyyttä. Palkintona Mari Heinoselle annettiin taiteilija Leo Karppasen puuveistos, joka kuvastaa yksilötasolla tehtävää sikojen tutkimustyötä.

Evästeet